Välkomna!

En konferensdag om mångfald och integration som tillväxtfaktor Sundsvalls kommun hälsar er varmt välkomna till ytterligare en mångfaldsdag. Vi har glädjen att få presentera många intressanta föreläsare. Det svåra är

inte att välja, det svåra är att välja bort. Vi arrangerar Mångfaldsdagen av många

anledningar, men den främsta är att vi ser mångfald och integration som en tillväxtfaktor.

I en region som Västernorrland är det viktigt att ta tillvara på alla människors kompetenser. Inte minst viktigt när det gäller flyktingar och invandrares resurser. Vi är övertygade om att vi – om vi arbetar effektivt – gynnar tillväxten i Västernorrland.

Vi ställer oss varje dag frågan om vi har en samhällsstruktur som stödjer ett aktivt deltagande i samhällslivet och som möjliggör mångfald?

Vi hoppas att – tillsammans med er – kunna hitta några svar på den frågan.

Konferensdagen ”Varför är det självklara svårt?” vill:

• ge inspiration till att skapa sitt eget öde och framtid

• presentera goda exempel på metoder som inkluderar de nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden

Än en gång hälsar vi er välkomna till Sundsvall och Stadshuset.

Till vem riktar sig konferensen?

Konferensen vänder sig till dig som:

  • är politiker eller tjänsteman i statlig eller kommunal förvaltning är verksam inom näringslivet i Norrland 
  • är verksam i en förening eller annan ideell organisation
  • är intresserad av de frågor konferensen tar upp

Så här anmäler du dig och geenom anmälan så godkänner du att den data som du lämnar i din bokning sparas. 

Anmäl dig på webben: http://mangfaldsdagen.nu/regi/

eller

via bifogad blankett senast den 22 oktober 2018. Uteblir du utan avanmälan

debiteras hela avgiften.

Om du anmäler dig via blanketten ska du skicka den till:

Sundsvalls kommun

Favi

Eunae Cho, Sundsvalls kommun

E-post: eunae.cho@sundsvall.se

Trädgårdsgatan 7

851 85 Sundsvall

Föreläsningarna är kostnadsfria, men om du vill ha lunch samt för- och

eftermiddagskaffe kostar det 300:- exkl moms, som kommer att debiteras.

Övrig information och frågor

Har du fler frågor kring Mångfaldsdagen kontaktar du:

Saleh Dirawi, Sundsvalls kommun

Telefon: 060-19 12 48, 070 372 01 88

E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

eller

Ali Qadiri

E-post: ali.qadiri@sundsvall.se

Telefon.070-688 25 21

Close Menu