Johan Vikström

Johan Vikström

Framgångsfaktorer för att fler nyanlända ska få ett arbete.

Johan är Utbildad statsvetare från Umeå. Har jobbat på Arbetsförmedlingen sedan 2011 med analys och utredning av arbetsmarknadsrelaterade frågor. Han Jobbade bland annat med införandet av etableringsreformen och har sedan dess haft ett särskilt engagemang och intresse för integration och nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Var i Sverige går det bäst för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och varför? Hur stor betydelse har Arbetsförmedlingens och kommunens arbete för nyanlända arbetssökandes möjligheter att få ett jobb? Vad utmärker de verksamheter som lyckas bäst med att stödja nyanlända att få ett arbete? Detta är frågor som föreläsningen ska söka besvara med utgångspunkt i befintlig forskning inom ämnet och en studie som Arbetsförmedlingen gjort där lokala skillnader mellan förutsättningar, resultat och arbetsförmedlingskontors arbete med etableringsuppdraget har analyserats.

Close Menu