Johan Eliasson

Johan Eliasson

Johan Eliasson VD och grundare, Eliasson Group Från smältdegeln New York till mångfaldens Sverige Johan är hållbarhets- och kommunikationskonsult och har över tio års erfarenhet av att hålla föredrag och att leda panelsamtal i frågor som rör hållbarhet, jämställdhet och integration. Efter ett antal år i byråvärlden, bland annat på PR-byrån Kreab, grundade Johan tillsammans med sina systrar och sin far Eliasson Group, en värderingsstyrd organisation som syftar till att agera katalysator för FN:s Agenda 2030 samt integrations- och demokratifrågor. Vid sidan av arbetet som konsult är Johan engagerad i flera olika integrations- och delaktighetsinitiativ, däribland projektet Samhällsverkstan i Järva.

Johan spenderade en stor del av sin barndom och ungdom i smältdegeln New York, där han studerade på FN-skolan tillsammans med barn från 140 olika länder. Han föreläser bland annat om mångfaldens möjligheter samt vikten av samtal och mötesplatser för att skapa positiv förändring.

Close Menu