Cecilia Tengroth

Cecilia Tengroth

Behovet av humanitära insatser i Sverige och världen.

Cecilia Tengroth är Stabchef Svenska Röda Korset Jur.kand. Stockholms universitet. Tidigare anställningar: Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet, Civil Rights Defenders. Styrelseuppdrag: Folk och Försvar, Totalförsvarets Folkrättsråd.

Hur ser vi idag på varför och på vilket sätt Svenska Röda Korset behövs i Sverige och världen för att stå upp för humanitet. Vilka utmaningar finns i samhället och hur kan ett starkt civilsamhälle tillsammans med myndigheter arbeta för grundläggande värderingar och människovärde.

Close Menu