Anna Karlsson

Anna Karlsson

Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor

I projektet ”Vi vill bidra” har människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visat att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden.

Anna Karlsson utreder och utbildar inom offentlig sektor, företag och organisationer i kommunikation, jämlikhet, mångfald och jämställdhet. Hon har alltid det intersektionella perspektivet närvarande i sitt arbete. Intersektionalitet innebär att se och analysera hur faktorer som kön, etnicitet, social klass, sexuell läggning, funktionsnedsättningar mm påverkar oss på olika sätt. Anna har en djup kunskap om kommunikation som hon använder på ett seriöst och kunnigt sätt med glimten i ögat. Hon är bra på att synliggöra diskussioner och tydliggöra svårare problematik. Anna arbetar alltid processinriktat.

Anna Karlsson arbetar även hands-on med minoritetsfrågor. Inom ett antal förvaltningsområden (nationell minoriteter/Finskt FO) har hon tagit fram strategier, utbildningsmodeller och konkreta metoder för olika personalgrupper att arbeta utifrån sitt uppdrag som varande förvaltningsområde. Anna arbetar också med handledning. Hon handleder bl a ledningsgrupper och chefer. Har HBTQ kunskap. Anna Karlsson är en av Sveriges högst utbildade konsulter inom ämnesområdet, med en Internationell Master i Genus med intersektionell inriktning. Hon har även under åren 2011-2013 varit styrelseledamot och utbildningsansvarig i branschorganisationen Genusföretagarna.

Close Menu