Anna-Karin Gustafsson

Anna-Karin Gustafsson

 Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden i Norden – nuläge, förutsättningar och insatser.

Anna-Karin Gustafsson är analytiker på Oxford Research – ett nordiskt konsultföretag inom samhällsanalys. Som analytiker utför hon uppdrag inom områdena arbetsmarknad, jämställdhet och integration för europeiska, nationella och regionala aktörer. Under hösten 2017 beviljades hon och hennes kollegor medel från Nordiska Ministerrådet för att genomföra en nordisk studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Close Menu